تبلیغات

به سایت رسمی گروه ریاضی خیام خوش آمدیدپیشنهاد می کنیم برای نمایش بهتر سایت از مرورگرهای Firefox یا Google Chrome استفاده کنید

     

حذف لودینگ

گروه ریاضی خیام - دانشگاه گیلان - درس تحقیق در عملیات

درس تحقیق در عملیات

سه شنبه 22 شهریور 1390 10:47
تعداد بازدیدها : 

تعداد نظرات ارسال شده : 

آخرین ویرایش : سه شنبه 5 مهر 1390

موضوع : معرفی دروس ریاضی،

تعداد واحد: 4

نوع واحد: نظری

پیش نیاز: جبرخطی 1

هدف : مدل بندی مسائل واقعی به فرم مسائل برنامه ریزی خطی ، روش حل این مسائل خطی و بررسی تغییرات در مسائل خطی، بررسی شبكه ها و مدل حمل و نقل و تا حدی آشن ایی با برنامه ریزی غیرخطی و مسائل متغیر عدد صحیح .

 

سرفصل درس :

- مقدمه و معرفی زمینه تحقیق در عملیات – انواع مدلها و مدلهای ریاضی

- برنامه ریزی خطی (مدل بندی)، روشهای ترسیمی، روش سیمپلكس

- روش دوفازی ، روش M بزرگ

- دوگانگی، روش سیمپلكس دوگان

- تفسیر اقتصادی جداول سیمپلكس و مسأله ثانویه

- مساله تبهگن

- آنالیز حساسیت

- تحلیل حسایست و تئوری ثانویه

- برنامه ریزی پارامتریك

- شبكه ها و مدل حمل و نقل ، سایر مدلهای مشابه

- مسائل تخصیص

- تحلیل حساسیت برای مسائل حمل و نقل

- بهینه سازی حداقل مربعات

- آشنایی با برنامه ریزی خطی متغیر عدد صحیح

- آشنایی با برنامه ریزی غیر خطی

- معرفی نرم افزار QSB

 

منابع :

 

1- تحقیق در عملیات – برنامه ریزی خطی تألیف : فردریك س . هیلبر و جرالد ج . لیبرمن، جلد اول ، ترجمه: محمدمدرس و اردوان آصف وزیری ، انتشارات تندر، سال 1370

2- آشنایی با تحقیق در عملیات تألیف : حمدی طه ، ترجمه : محمدباقر بازرگان ، انتشارات مركز نشر دانشگاهی سال 1375

3- برنامه ریزی خطی ، تألیف : مختار بازارا ، جان جی . جارویس، حنیف دی . شرالی ، ترجمه : دكتر اسماعیل خرم، انتشارات نشر كتاب دانشگاهی سال 1380